Atrakcyjny kredyt dla bezrobotnych, najlepsze oferty, wygodne raty spłaty.


W tej chwili w naszym własnym kraju wysokość bezrobocia plasuje się niestety na względnie wysokim pułapie (w tym momencie jest to w przybliżeniu 12 proc.). Ciężko mówić o rzetelności danych mimo to możemy przyjąć, że są one zbliżone do rzeczywistości. Położenie ludzi nieposiadających pracy jest o tyle kłopotliwa, iż z jednej strony nie uzyskują przychodów a z 2-iej nie mają możliwości zaciągnąć jakiegokolwiek kredytu mając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w minionym czasie pokazał się na rynku usług pożyczkowych kompletnie nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Jest to z pewnością wspaniała wiadomość dla każdej osoby, która to nie posiada zatrudnienia a nadchodzą u niej nieprzewidziane wydatki np. przymus wymiany piecyka gazowego. Kredyt dla bezrobotnych to charakterystyczny typ kredytu a którego uzyskanie wiąże się z zespołem wymagań które trzeba wykonać. W 1-szej kolejności wypada zakomunikować, iż taki kredyt to typowe zobowiązanie przedstawiane na podstawie podpisanego oświadczenia. Jest jasnym bowiem, iż ze względów obiektywnych poświadczenia o dochodach pozyskać nie może. W podpisywanym oświadczeniu, osobistym podpisem uwierzytelniamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca otrzymujemy kwotę 2 tys. złotych przychodu na rękę. (umowy cywilnoprawne nie są brane pod uwagę w bankach w chwili starania się o pożyczkę).

Kredyt dla bezrobotnych jest osiągalny również dla osób które to nie mają formalnego potwierdzenia zatrudnienia. Nie czarujmy się, wielu naszych rodaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania jakichkolwiek składek.