Atrakcyjny kredyt dla bezrobotnych, najlepsze oferty, wygodne raty spłaty.


W chwili obecnej w naszym własnym kraju stopień bezrobocia plasuje się niestety na relatywnie wysokim pułapie (obecnie jest to w przybliżeniu dwanaście procent). Trudno polemizować o wiarygodności statystyk ale możemy przyjąć, iż są one bliskie rzeczywistości. Położenie jednostek bezrobotnych jest o tyle ciężka, iż z jednej strony nie pozyskują zarobków a z 2-giej nie mają szansy zaciągnąć jakiegokolwiek pożyczki posiadając jedynie zasiłek dla bezrobotnych. Jednakże w ostatnim czasie pojawił się na rynku usług pieniężnych zupełnie nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Będzie to na pewno świetna wiadomość dla każdej osoby, która to nie posiada zatrudnienia a nadchodzą u niej nagłe wydatki np. potrzeba wymiany piecyka gazowego. Kredyt dla bezrobotnych to specyficzny wariant kredytu a którego dostanie wiąże się z szeregiem wymogów jakie wskazane jest wykonać. W 1-szej kolejności wypada stwierdzić, że tego typu kredyt to typowe zobowiązanie przedstawiane na podstawie podpisanego oświadczenia. Jest jasnym bowiem, iż ze względów obiektywnych zaświadczenia o przychodach pozyskać nie może. W podpisywanym oświadczeniu, własnym podpisem uwierzytelniamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca dostajemy sumę 2 tys. zł dochodu na rękę. (umowy cywilne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych w chwili starania się o kredyt).

Kredyt dla bezrobotnych jest osiągalny też dla osób które nie posiadają formalnego potwierdzenia wykonywanej pracy. Nie czarujmy się, wielu naszych rodaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania żadnych składek.