Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to specyficznego rodzaju umowa, której to zasadnicze warunki są opisane w regulacjach KC. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność ustalonej sumy pieniędzy lub rzeczy określonych co do gatunku (np. 20 ton węgla, dwie tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę pieniędzy lub rzeczy opisanych co do gatunku i takiej samej jakości. Jednocześnie umowa pożyczki, której kwota przekracza 500 złotych powinna być zatwierdzona pismem.

Nie licząc tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mają prawo dodać kolejne zasady. Przeważnie są to odsetki, które to przyjmuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki winna zwracać szczególną uwagę na tego typu aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specjalnym typem umowy. Pożyczki pod zastaw nieruchomoÅci - Podzastaw.org
Aby przeczytać, kliknij
Na jej podstawie pożyczkodawca, jakim jest prywaty inwestor oferuje pewną kwotę gotówki (zwykle są to kwoty około kilkudziesięciu tyś zł) a pożyczkobiorca obiecuje otrzymaną pożyczkę spłacić razem z naliczonymi odsetkami za czas w którym będzie dysponował środkami finansowymi. Jest zrozumiałym, iż osoba z długami nie ma właściwej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w banku nie zdobędzie. Dlatego też prywatny inwestor pragnąc ochronić spłatę udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez dokonanie zapisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby ludzi jedynie możliwą do uzyskania.